Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Pesti Gábor - 1536

Original version in Hungarian

Source: Esopus fabulái (nr. 160)

Country of origin: Hungary

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Az ebről és farkasról.

Pesti Gábor

Mikoron az eb az palotának ajtaja előtt alunnék, oda mene az farkas, meg kapá őtet, hogy mindjárást meg ölné. Kinek mondá az eb: Kérlek, ne ölj meg engemet, nám ugyanis jól látod, mely hitván én vagyok, ím ez napokba uramnak menyegzéje leszen, ott én jól lakván meg hízom, és annak utána én velem mint akarod, úgyan lakhatol. Az farkas ez beszédeket elhívén el bocsátá őtet. És annak utána oda mene ismeg hozzá egy nehán napnak utána, kezdé arra inteni, hogy fogadásnak eleget tenne. És mondá neki az eb: Ha engemet inneg tova az palota előtt találandasz, bátor, egy szál menyegzőt se várj, hanem égy meg mindjárást engemet.

Értelme.

Az eszes embernek minden békét hagyjon,
Ki ellenség kezéből csak egyszer ki szaladjon,
Rá gondol az után, mint békével maradjon.