Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Pesti Gábor - 1536

Original version in Hungarian

Source: Esopus fabulái (nr. 165)

Country of origin: Hungary

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Az szarvasról és az ő borjáról.

Pesti Gábor

Az szarvas borjú mond vala az anyjának: Ím mennyivel nagyobb vagy az ebeknél, és mennyire meg halladod futással is őket, és ha viadalra kelne is az dolog, szarvaddal azoknál erősb vagy. Azért én jó anyám, mire félsz oly igen az ebektől? Kinek mondá az anyja mosologva: Jóllehet, szerető fiam, azok mind én nálam vannak, az kiket mondasz, de maga mégis soha az ebek ugatását el nem szenvedhetem, hanem mihelyen hallom, futamásra kell dolgomat vennem.

Értelme.

Félénknél, hogy bátor legyen, nem fog semmi intés,
És az féle beszéd nála leszen csak szó hintés,
Meg futamtatja azért őtet csak egy kis legyintés.