Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Pesti Gábor - 1536

Original version in Hungarian

Source: Esopus fabulái (nr. 169)

Country of origin: Hungary

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Az betegről és orvosdaktorról.

Pesti Gábor

Kérdé az orvos az beteget, mint volna. Amaz azt mondá neki, hogy verítezett volna. Az orvos azt mondá, hogy az igen jó jel volna. Másszor is meg kérdé az beteget, és mondá neki az beteg, hogy felette igen fázott volna. Azt is azt mondá az orvos, hogy jó jel volna. És mikoron harmadszor is kérdené, mondá az beteg, hogy igen nehezen emésztett volna, ismeg azt mondá az orvos, hogy immár meg gyógyulna. Mikoron kegyig kérdenék az beteget az önnen emberi, mint volna, mondá azoknak: Nagy sok jeleket mond az orvos meg gyógyulásomra, demaga én az jegyekkel halok meg.

Értelme.

Kik pohár után szólnak, el kell távoztatnonk,
Az szállást is velek gyorson változtatnonk,
És mint hazudozókat, úgyan kárhoztatnonk.