Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Pesti Gábor - 1536

Original version in Hungarian

Source: Esopus fabulái (nr. 175)

Country of origin: Hungary

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Az gyermekről és skorpióról.

Pesti Gábor

Sáska fogni ment vala egy gyermek, és mikoron egy skorpiót sáska gyanánt akarna fel venni, meg ösmeré az skorpió az ő egy igyű voltát és mondá neki: Hallod-e, gyermek, vedd tovak innet kezedet, ha meg nem akarsz halni, és mindenestől el veszni.

Értelme.

Tétét az oly ember igen ritkán bánja,
És magának gonoszát soha nem kévánja,
Ki dolgainak magába minden részét meg hányja.