Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Pesti Gábor - 1536

Original version in Hungarian

Source: Esopus fabulái (nr. 176)

Country of origin: Hungary

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Az vadászról és fogolyról.

Pesti Gábor

Az vadász ember, mikoron egy foglyot fogott volna, és azt meg akarná ölni, könyereg vala neki, hogy őtet el bocsátná, és meg ne ölné, mellyet ha vele tenne, oly helyre igazítaná őtet, hogy sok foglyokat foghatna. Felelé neki az ember és mondá: Annál inkább méltónak ítéllek téged halálra, hogy az tennen feleidet el akarod árulni.

Értelme.

Még az istenek is azt úgy hatták lenni,
Hogy valaki barátin árulást akart tenni,
Annak bintetését messze nem hagyják vinni.