Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Pesti Gábor - 1536

Original version in Hungarian

Source: Esopus fabulái (nr. 179)

Country of origin: Hungary

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Az két alma fáról.

Pesti Gábor

Vetekednek vala a punika almafa és más almafa egymással, mellyik volna másiknál szebb. És mikoron sok ideig vetekedtenek volna, vala közel hozzájok egy csipke bokor. Ez mikoron hallotta volna, hogy sok ideiglen nem osztozhatnának meg rajta, mellyik volna szebb, oda mene, és mondá nekik: Eleget feddettetek immáran, mindketten elég szépek vattok, azért tegyetek véget egyszer az feddésnek.

Értelme.

Gyakorta kicsinek, kiket semminek gyanítnak,
És mint egy csipkét, haszontalannak alítnak,
Főnépek közett fő dolgot gyorson leszállitnak.