Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Pesti Gábor - 1536

Original version in Hungarian

Source: Esopus fabulái (nr. 182)

Country of origin: Hungary

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Jupiter istenről.

Pesti Gábor

Jupiter istennek menyegzéje vala, és hozzá gyílének minden lelkes állatok, és ki mind az kitől mennyire lehete, ajándékot vínek az ő menyegzejére. Az több állatok között el jeve az kígyó is, hozván rózsát szájába. Mellyet mikoron Jupiternek be mutatott volna, mondá neki Jupiter mindeneknek hallására: Jól lehet mindeneknek ajándokit örömest veszem, de az kígyótól azt semmiképpen nem teszem, hogy ajándokát neki el venném.

Értelme.

Gonoszok ajándokit mind meg kell utálnonk,
És azokat távol tőlönk hagyigálnonk,
Hanem akaronk azoktól káronkkal meg válnonk.