Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Pesti Gábor - 1536

Original version in Hungarian

Source: Esopus fabulái (nr. 183)

Country of origin: Hungary

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Az balháról.

Pesti Gábor

Az balha, mikoron egy embert igen csípne, és őtet az ember meg kapta volna, és kérdené, ki volna, ki az ő tagait marná, mondá neki az balha: Én az féle lelkes állat vagyok, kinek természet szerint adatott az, hogy illyen módon éljek. Azért kérlek, hogy ne ölj meg engemet, mert én, ha akarnám is, nem árthatnék sokat az embernek. Kinek az ember mondá: Annál inkább meg kell neked halnod az én kezem miatt, mert sem igen, sem kevéssé nem kellene valakinek ártanod.

Értelme.

Ez példa mindennek azt nyilván mondja
És mint bínes bintessék, arra vagyon gondja,
Kicsint vagy nagyot tött, de hogy az kénra vongya.