Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Pesti Gábor - 1536

Original version in Hungarian

Source: Esopus fabulái (nr. 185)

Country of origin: Hungary

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Egy férfiúról és az ő feleségiről.

Pesti Gábor

Tavasz idő vala, mikoron egy férfiú, kit gyermekségétíl fogva nagy kedvére tartottanak vala fel, és meg kezdett vala őszilni, hogy meg nőszék, és két feleséget vőn magának. Egyiket iffjat és az másikat idést. És mikoron mind egy házba laknának, az asszon, ki idés vala, akarván urát csak az ő szerelmére vonni, minden napon az fejébe néz vala, és az feketéjét az ő hajainak mind ki szaggatja vala lassan lassan. Azonképpen az iffjú asszon is, hogy ő tőle el ne idegenednék, a mi fejér vala benne, azt ő is ki szaggatja vala. Végre annyira tépék nyívék, hogy kopaszon hagyák mindeneknek nevetségére és szidalmára.

Értelme.

Nincsen jobb téte ez földen vénségnek,
Mint ha magát nem adja az gyeneríségnek,
És békét hagy mindenestől asszon feleségnek.