Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Esopu

Translated into Sicilian

Based on Αἶξ καὶ ὄνος

Country of origin: Greece

Translations

English - viewaligned

Sicilian - aligned


Add a translation

A crapa e u sceccu

Esopu

Un tali avia un sceccu e 'na crapa. A crapa, ch'era nmiriusa ru sceccu picchì ci ravanu a manciari abbunnanti. Ci jia rishennu ch'u maltrattavanu senza ritegnu, ora fashennucci girari a petra ru mulino, ora caricannulu ri pisa, e u cunzigghiava di fari finta r'essiri epiletticu e di lassarisi cariri nton fossu, si ssi vulia godiri anticchia di riposu. U sceccu l'ascutau: si jittau, e ssi fracassau lossa. Allura u patruni chiamau u mericu e cci addumannau un rimediu. E u mericu ci ordinau di faricci nfusioni di purmuni di crapa, pi fallu sanari. Accussì, pi curari u sceccu, ammazzaru a crapa.

Cu' è traggiriaturi havi a curpa ri propri disgrazi