Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Esopu

Translated into Sicilian

Original title (Ancient Greek):
Ἁλιεῖς καὶ θύννος.

Country of origin: Greece

Translations

Sicilian - aligned


Add a translation

I piscatura e u tunnu

Esopu

Dui piscatura, nisciuti a piscari, s' aianu stancatu ammatula senza pigghiari nenti, e s' aianu assittatu scuraggiati n funn' a varca.
Pigghia e un tunnu, chi staia scappannu cunfusu, sauta, senz'addunarisinni, rintr' a varca. I piscatura u pigghiaru e u purtaru a vinnisillu 'n città.

Accussì, spissu, socc' 'un z' arrinesci d' aviri cu arti, a sorti arriala.