Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Esopu

Translated into Sicilian

Original title (Ancient Greek):
Βόες τρεῖς καὶ λέων.

Country of origin: Greece

Translations

English - viewaligned

Manx - viewaligned

Sicilian - aligned


Add a translation

Adaptations

Syntipas (Ancient Greek) - viewaligned

I tri vvoi e u liuni

Esopu

Tri vvoi pascianu sempri nzemmula. Un liuni si li vulia manciari e nun ci arriniscia pu fattu chi stavanu sempri nzemmula raccordu. Allura li fishi spartiri mittennu traggeri e nimishizia ntra r'iddhi, e poi cuannu potti truvalli a sulu a unu a unu, si li manciau.

Si voi veru campari o sicuru, nun cririri e nimishi, ma ha aviri firusha ni l'amishi toi, e tenitilli stritti.