Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Esopu

Translated into Sicilian

Based on Ἥλιος καὶ βάτραχοι

Country of origin: Greece

Translations

Dutch - viewaligned

English - viewaligned

Sicilian - aligned


Add a translation

U suli e i giurani

Esopu

Essennu ca nall'estati u suli si maritava, tutti l'armali eranu leti, e puru i giurani fashianu festa. Ma una r'iddhi si misi a diri: "Ma chi aviti di ririri e scaccaniari? Babbasuna! Si, maritatu, o suli ci nasci un figghiu com'a iddhu, soccu n'attocca patiri, sapennu ca ora iddhu sulu ni fa siccari l'accua ri tutti i fossura?".

Ci sunnu omini ch' 'un hannu sali no shiriveddhu e fannu festa pi cosi chi, a pinzaricci bonu, nun c'è nenti di ralligrarisi.