Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Esopu

Translated into Sicilian

Based on Κολοιὸς καὶ περιστεραί

Country of origin: Greece

Translations

English - viewaligned

Sicilian - aligned


Add a translation

U corvu e i palummi

Esopu

U corvu vitti ca nta na picciunara i palummi avianu u manciari abbunnanti, si tinciu ri biancu e si nni jiu dhà p'aviri u stessu trattamentu r'iddhi. Chiddhi, fin'a cuannu stesi zittu, u scanciaru pi palummu e u fishiru stari cu iddhi; ma cuannu, senz'addunarisinni, rapiu a ucca, nun canuscennuni la vushi, l'assicutaru. Accussì, fora ru manciari di picciuna, u corvu si nni jiu 'n mezzu e soi. Ma mancu chisti u canusceru, picchì avia nautru culuri, e l'assicutaru r'unni staianu pasturannu. Accussì fu ca, vulennu manciari di ru' bannio, nun manciau né dall'una né dall'autra.

Puru nuatri n'aissimu a accuntintari di soccu è nostru, pinzannu ca a manciunaria 'un zervi a nenti, anzi spissu ni fa perdiri soccu avemu.