Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Esopu

Translated into Sicilian

Based on Κόραξ καὶ ἀλώπηξ

Country of origin: Greece

Story type: Raven with a Cheese (ATU 57)

Translations

Arabic - viewaligned

Basque - viewaligned

Czech - viewaligned

Czech - viewaligned

Dutch - viewaligned

Dutch - viewaligned

English - viewaligned

Finnish - viewaligned

Georgian - viewaligned

Hebrew - viewaligned

Japanese - viewaligned

Lithuanian - viewaligned

Portuguese - viewaligned

Raeto-Romance - viewaligned

Sicilian - aligned

Spanish - viewaligned

Ukrainian - viewaligned


Add a translation

Adaptations

unknown author (Albanian) - viewaligned

Βαβρίας (Ancient Greek) - viewaligned

Петко Славейков (Bulgarian) - viewaligned

Antonín Jaroslav Puchmajer (Czech) - viewaligned

Aesop (English) - viewaligned

unknown author (Estonian) - viewaligned

Esopu (Extremaduran) - viewaligned

August Ahlqvist (Finnish) - viewaligned

Jean de La Fontaine (French) - viewaligned

Gotthold Lessing (German) - viewaligned

unknown author (Gujarati) - viewaligned

unknown author (Indonesian) - viewaligned

Phaedrus (Latin) - viewaligned

unknown author (Malay) - viewaligned

Marie de France (Old French) - viewaligned

Ignacy Krasicki (Polish) - viewaligned

Justiniano José da Rocha (Portuguese) - viewaligned

Ype Poortinga (Western Frisian) - viewaligned

U corvu e a vurpi

Esopu

Un corvu avia arrubbatu un pezzu ri carni e s' era jiutu a pusari supr' on arvulu. U vitti a vurpi e, disiusa ri mpussissarisi ra carni, si chiantau dhà sutta e ncuminciau a ludari a pirfiziuni e biddhizza ru corvu: Nuddhu era megghiu r' iddhu, ci rishia, a essiri u re r' asheddhi, e certu ci avissi addivintatu s' aviss' avutu 'na beddha ushi. U corvu allura, ci vosi far a biriri chi mancu chissa ci mancava, lassau cariri a carni e si misi a cantari ca so vushi laria. A vurpi si jittau supr' a carni, rishennu:
"O corvu, s' avissi puru anticchia ri shiriveddhu nun ti mancassi veru nenti p' addivintari u re r' asheddhi!"

Eccu un cuntu fatt' apposta pi cu' è tortu.