Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Esopu

Translated into Sicilian

Based on Κύων κρέας φέρουσα

Country of origin: Greece

Story type: Dog Drops his Meat for the Reflection (ATU 34A)

Translations

Czech - viewaligned

English - viewaligned

Manx - viewaligned

Rusyn - viewaligned

Sicilian - aligned

Slovak - viewaligned

Welsh - viewaligned


Add a translation

Adaptations

Βαβρίας (Ancient Greek) - viewaligned

Syntipas (Ancient Greek) - viewaligned

Phaedrus (Latin) - viewaligned

R. M. Custodio (Tagalog) - viewaligned

A cani chi purtava a carni

Esopu

'Na cani staia passannu di n' abbiviratura ch' un pezzu ri carni n' mucca. Vitti a so fiura nall' accua e critti ch'era nauthra cani cun pezzu ri carni chiù rossu.
Allura lassau jiri u so, e si jittau nall' accua pi pigghiarisi chiddhu ra cummari. Ma u risurtatu fu ch' 'un appi nè l' unu nè l' autru, l' unu nun lu potti pigghiari picchì nun c' era, e l' autru nmeshi picchì a currenti si l' avia purtatu.

Stu cuntu s' adatta a cu' è avidu.