Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Esopu

Translated into Sicilian

Based on Λαγωοὶ καὶ βάτραχοι.

Country of origin: Greece

Story type: More cowardly than the hare (ATU 70)

Translations

English - viewaligned

Sicilian - aligned

Welsh - viewaligned


Add a translation

Adaptations

Βαβρίας (Ancient Greek) - viewaligned

Bizenta Mogel (Basque) - viewaligned

Pesti Gábor (Hungarian) - viewaligned

I leppira e i giurani

Esopu

Un gnornu i leppira, misi a riunioni, si lamintavanu pa vita ncerta e china ri scantu chi fashianu: nfatti eranu cacciati di l'omini, ri cani, di l'acuili e tanti autri armali. Perciò megghiu finilla na bona vota, chiuttostu ca campari scantati pi tutt' a vita. Cu sta risoluzioni, s'avviaru lesti pagghiri o stagnu, pi ghittarisicci rintra e affucari. I giurani, chi stavanu aggiuccati tutt'a giru o stagnu, appena ntisiru u scusciu ra cursa di chiddhi, subbitu si jiccaru nall'accua. E allura una ri dhi leppira, chi paria chiù nzenzu di l'autri, rissi: "Fermi cumpagni! sparagnativi stu orrbbili passu, picchì viristuvu puru vuatri ca, 'n fattu ri scantu, ci sunnu armali chi sunnu misi chiù tinti ri nuautri".

U cuntu voli riri ca l'infilishi si fannu curaggiu cuannu c'è cuarcunu chi sta peggiu r'iddhi.