Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Esopu

Translated into Sicilian

Original title (Ancient Greek):
Μύρμηξ.

Country of origin: Greece

Translations

Sicilian - aligned


Add a translation

A furmicula

Esopu

E tempi, chiddha chi chiamamu furmicula, era un' omu chi travagghiava la terra e, 'un z' accuntintannu di soccu arricugghia, taliava cu nmiria chiddhu ri l'autri e ammucciuni jia a arrubbari soccu arricugghianu i vishini. Zeusi, sdignatu di tali avidità, lu canciau nall'inzettu chi chiamamu furmicula; ma iddhu, canciata natura, nun canciau a so usanza, picchì ancora oji va girannu ne terreni, arricogghi furmentu e oriu d'autru e si lu sarva 'n iddhu.

U cuntu voli riri ca cu è tintu di natura, puru dopu na gravi punizioni, nun cancia u so modu ri fari.