Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Aesopus

Translated into Dutch

Country of origin: Greece

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

De mol en zijn moeder

Aesopus

Een mol verklaarde aan zijn moeder dat hij kon zien – iets wat mollen niet kunnen. Om hem uit te dagen gaf zijn moeder hem een stuk wierook en vroeg hem wat het was. “Een kiezelsteentje,” antwoordde hij. “Mijn kind,” zei ze, “je kunt niet alleen niet zien, maar je hebt ook nog je reukzin verloren.”