Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Ezop

Translated into Czech
- by Václav Hollar - 1665

Source: Ezop vydaný u Ogilbyho (nr. 3.09)

Country of origin: Greece

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Fabule vynechaná

Ezop / Václav Hollar

Této básně mnozí učení mistři nechtěli jsou do svejch kněh psáti, pro tu příčinu, že jí každý moudrý sám věděti může, zvláště pak, kteříž latinské verše skládali. Protož já také nechtěl jsem jí česky udělati aní položiti.