Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Եզոպոս

Translated into Armenian

Based on Ἀλώπηξ κολουρός

Country of origin: Greece

Story type: Tailless Fox Tries in Vain to Get Foxes to Cut off Tails (ATU 64)

Translations

Armenian - aligned

Dutch - viewaligned

English - viewaligned

Manx - viewaligned

Sicilian - viewaligned

Welsh - viewaligned


Add a translation

Պոչատ աղվեսը

Եզոպոս

Աղվեսն իր պոչը թողեց թակարդում և միտք արեց, թե ոնց ապրի աշխարհում այդպես խայտառակված: Եվ որոշեց մյուս աղվեսներին էլ համոզել, որ ձեռք քաշեն իրենց պոչերից: Նա բոլոր աղվեսներին հավաքեց և սկսեց նրանց գլխին քարոզ կարդալ, որ կտրեն իրենց պոչերը, նախ` որովհետև գեղեցիկ չեն, և երկրորդ` ավելորդ բեռ են: Բայց մի աղվես նրան պատասխանեց. “Է՛, բարեկա՜մս, դու մեզ այդ խորհուրդը չէիր տա, եթե դրանից օգուտ չունենայիր”:

Առակս վերաբերում է նրանց, ովքեր իրենց մերձավորներին խորհուրդ են տալիս ոչ թե մաքուր սրտով, այլ սեփական օգտի համար: