Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Zhan de la Fonten - 1668

Translated into Albanian

Original title (French):
Le Chien qui lâche sa proie pour l'ombre

Country of origin: France

Story type: Dog Drops his Meat for the Reflection (ATU 34A)

Translations

Albanian - aligned

Polish - viewaligned


Add a translation

Qeni dhe hieja

Zhan de la Fonten

Gne me cha mish në gojë
Në për lumë do të shkojë.
Ujët është si pasqyra:
Qenitë ju duk fytyra,
Ju duk dhe mishtë më shumë!
Rryti t'a zërë në lumë.
Fat-ziu mbeti pa mish
Se humbi dh'atë qe kish
Se e la e - mori vala.
Neghoni ch'thotë përralla:
Gneriu që ve tama
Humbet dhe ghene që ka.