Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Αἴσωπος

Translated into Sundanese

Source: Aesop Language Bank

Based on Βορέας καὶ Ἥλιος

Country of origin: Greece

Story type: Wind and sun (ATU 298)

Translations

English - viewaligned

Northern Kurdish - viewaligned

Papiamento - viewaligned

Sicilian - viewaligned

Sundanese - aligned

Swahili - viewaligned

Welsh - viewaligned


Add a translation

Adaptations

Βαβρίας (Ancient Greek) - viewaligned

Jean de La Fontaine (French) - viewaligned

Angin Kaler jeung Panonpoe

Αἴσωπος

Angin kaler jeung panonpoe keur pasea ngeunaan saha nu pangkuatna pas saurang musafir nu make baju haneut datang.
Maranehna satuju saha anu bisa nyieun si musafir muka baju haneutna dianggap nu leuwih kuat ti nu sejen.
Tuluy Angin Kaler niup sakuatna.
Ngan beuki kuat manehna niup, beuki pageuh si musafir makekeun baju haneut ka awakna; nepikeun tungtungna Angin Kaler taluk.
Tuluy Panonpoe moncorong haneut pisan, saharita keneh si musafir ngalaan baju haneutna.
Kusabab kitu Angin Kaler kudu daek ngaku yen Panonpoe anu leuwih kuat diantara maranehna.